master
Daniel Napora 2020-01-23 17:31:17 +01:00
parent 7beb9f2dac
commit a48237e851
1 changed files with 9 additions and 9 deletions

View File

@ -79,15 +79,15 @@ cat <<EOF > ${MENU_ITEMS}
^sep(Zarządzanie oprogramowaniem)
Aktualizacja systemu (Pamac),pamac-manager --updates
Aktualizacja systemu (cli),^term(sudo pacman -Syyu)
Menadżer pakietów - Pamac,pamac-manager
Odnawianie kluczy,^term(sudo pacman -Sy archlinux-keyring manjaro-keyring mabox-keyring)
Ranking mirrorów,^checkout(mirrory)
Aktualizacja systemu (Pamac),pamac-manager --updates
Aktualizacja systemu (cli),^term(sudo pacman -Syyu)
Menadżer pakietów - Pamac,pamac-manager
Odnawianie kluczy,^term(sudo pacman -Sy archlinux-keyring manjaro-keyring mabox-keyring)
Ranking mirrorów,^checkout(mirrory)
^sep(Ustawienia)
System i sprzęt,^root(system)
Wygląd i zachowanie,^root(wyglad)
System i sprzęt,^root(system)
Wygląd i zachowanie,^root(wyglad)
^sep(Pomoc)
@ -133,7 +133,7 @@ Kompozytor,^pipe(jgmenu_run ob --cmd='mabox-compositor' --tag='Kompo'),compton
^sep(Domyślne skróty klawiszowe)
^sep(Uruchamianie aplikacji)
Terminal W+t,terminator,
Przeglądarka WWW W+w,exo-open --launch WebBrowser,
Przeglądarka WWW W+w,exo-open --launch WebBrowser,
Menadżer plików W+f,exo-open --launch FileManager,
Edytor tekstu W+e,exo-open --launch TextEditor,
Kontrola głośności <span fgcolor="#222222" bgcolor="#BBBBBB" size="smaller"> W+v </span>,pavucontrol,
@ -208,7 +208,7 @@ cat <<EOF > ${MENU_ITEMS}
 Uruchom ponownie,systemctl reboot
 Wyłącz,systemctl poweroff
 Zablokuj ekran, betterlockscreen -l
Anuluj <span fgcolor="#222222" bgcolor="#BBBBBB" size="x-small"> <sup>esc</sup> </span>,exit 1
Anuluj <span fgcolor="#222222" bgcolor="#BBBBBB" size="x-small"> <sup>esc</sup> </span>,exit 1
EOF
jgmenu --config-file=${CONFIG_FILE} --csv-file=${MENU_ITEMS} 2>/dev/null
}