master
Daniel Napora 2020-01-30 01:02:29 +01:00
parent 54a48b2dd2
commit 6b6166bfbb
1 changed files with 44 additions and 12 deletions

View File

@ -42,7 +42,7 @@ item_halign = left
columns = ${COLUMNS:-1}
sep_markup = font="Noto Sans Bold 10" foreground="#FFFFFF"
font = ${FONT:-Noto Sans Medium 9}
font = ${FONT:-Noto Sans Medium 10}
icon_size = ${ICON_SIZE:-0}
color_menu_bg = ${COLOR_MENU_BG:-#222222 90}
@ -100,9 +100,9 @@ cat <<EOF > ${MENU_ITEMS}
@text,,70,10,200,20,4,left,top,#EEEEEE,#111111,<big>$OSNAME $OSVERSION</big> <sup> $OSCODE</sup>
@text,,70,30,200,20,4,left,top,#666666,#444444,<small>Jądro:</small> $KERNEL $HOSTTYPE
@text,,70,50,200,20,4,left,top,#666666,#444444,<small>$USER@$HOSTNAME</small>
@rect,,40,70,262,20,0,left,top,#666666,#262626,
@text,,20,70,20,20,0,left,top,#169f6f,#222222,<big></big>
@search,,40,70,292,20,4,left,top,#169f6f,#222222,""" pisz, aby wyszukać"""
#@rect,,40,70,262,20,0,left,top,#666666,#262626,
@text,,44,70,20,20,0,left,top,auto,#222222,<big></big>
@search,,60,70,292,20,4,left,top,auto,#262626,""" <i>pisz, aby wyszukać</i>"""
^sep(Zarządzanie oprogramowaniem)
@ -119,6 +119,7 @@ cat <<EOF > ${MENU_ITEMS}
^sep(Pomoc)
 Skróty klawiszowe,^root(shortcuts)
 Zasoby online,^root(weblinks)
^sep(Inne)
 Zrzut ekranu,mb-jgtools screenshot
@ -154,24 +155,53 @@ Najbliższe (wg GEOIP),term(sudo pacman-mirrors -i --geoip)
Wystrój i ikony,lxappearance,
Wybór tapety,nitrogen,
Menadżer konfiguracji OpenBox,obconf,
Konfiguracja powiadomień,xfce4-notifyd-config
Preferowane aplikacje,exo-preferred-applications
Ustawienia Menedżera logowania,pkexec lightdm-settings
Ustawienia zasilania,xfce4-power-manager-settings
^sep(Elementy pulpitu Mabox)
Conky,^pipe(jgmenu_run ob --cmd=mabox-conky-pipemenu)
Panele Tint2,^pipe(jgmenu_run ob --cmd=mabox-tint2-pipemenu)
Kompozytor,^pipe(jgmenu_run ob --cmd='mabox-compositor' --tag='Kompo'),compton
^sep(Predefiniowane konfiguracje pulpitu)
Menadżer schematów,mb-obthemes
 wróć,^back()
^tag(shortcuts)
^sep(Domyślne skróty klawiszowe)
^sep()
^sep(Uruchamianie aplikacji)
Terminal W+t,terminator,
Przeglądarka WWW W+w,exo-open --launch WebBrowser,
Menadżer plików W+f,exo-open --launch FileManager,
Edytor tekstu W+e,exo-open --launch TextEditor,
Kontrola głośności <span fgcolor="#222222" bgcolor="#BBBBBB" size="smaller"> W+v </span>,pavucontrol,
włącz/wyłącz Kompozytora <span fgcolor="#222222" bgcolor="#BBBBBB" size="smaller"> W+c </span>,compton_toggle,
Blokuj ekran W+l, betterlockscreen -l,
Terminal W+t,terminator,
Przeglądarka WWW W+w,exo-open --launch WebBrowser,
Menadżer plików W+f,exo-open --launch FileManager,
Edytor tekstu W+e,exo-open --launch TextEditor,
Kontrola głośności <span fgcolor="#222222" bgcolor="#BBBBBB" size="smaller"> W+v </span>,pavucontrol,
 Włącz/wyłącz Kompozytora <span fgcolor="#222222" bgcolor="#BBBBBB" size="smaller"> W+c </span>,compton_toggle,
Blokuj ekran W+l, betterlockscreen -l,
^sep(Okna)
^sep(Pulpity)
 wróć,^back()
^tag(weblinks)
^sep(Zasoby inline)
^sep()
^sep(Mabox)
Mabox - pierwsze kroki,exo-open --launch WebBrowser https://pl.maboxlinux.org/przewodnik-uzytkownika/
^sep(Manjaro)
Strona domowa,exo-open --launch WebBrowser https://manjaro.org
Wiki,exo-open --launch WebBrowser https://wiki.manjaro.org
Forum,exo-open --launch WebBrowser https://forum.manjaro.org
Manjaro PL,exo-open --launch WebBrowser https://manjaro.pl
Forum Manjaro PL,exo-open --launch WebBrowser https://forum.manjaro.pl
^sep(ArchLinux)
^sep()
^sep(Openbox)
^sep(Dokumentacja Tint2)
^sep(Dokumentacja Conky)
 wróć,^back()
EOF
jgmenu --config-file=${CONFIG_FILE} --csv-file=${MENU_ITEMS} 2>/dev/null
@ -205,7 +235,9 @@ cat <<EOF > ${MENU_ITEMS}
 $(basename $(xdg-user-dir PICTURES)),^pipe(jgmenu_run ob --cmd="mabox-places-pipemenu $(xdg-user-dir PICTURES)"
 $(basename $(xdg-user-dir VIDEOS)),^pipe(jgmenu_run ob --cmd="'mabox-places-pipemenu' $(xdg-user-dir VIDEOS)"
^sep(Zakładki)
^sep()
<big></big> Wyszukiwarka plików, fsearch
EOF
jgmenu --config-file=${CONFIG_FILE} --csv-file=${MENU_ITEMS} 2>/dev/null
@ -322,7 +354,7 @@ cat <<EOF > ${MENU_ITEMS}
 coś tu będzie,
 System panel,mb-jgtools right
 Wylogowanie,mb-jgtools mblogout
Zrzuty ekranu,mb-jgtools screenshot
Zrzuty ekranu,mb-jgtools screenshot
EOF
jgmenu --config-file=${CONFIG_FILE} --csv-file=${MENU_ITEMS} 2>/dev/null