userguide menu links

master
Daniel Napora 2020-07-28 13:38:20 +02:00
parent f659caa318
commit 4b72fe3626
2 changed files with 15 additions and 0 deletions

View File

@ -0,0 +1 @@
Here
1 Here

View File

@ -0,0 +1,14 @@
^sep(Przewodnik Użytkownika Mabox)
Spis treści,exo-open --launch WebBrowser https://pl.maboxlinux.org/przewodnik-uzytkownika/,distributor-logo-mabox
1. Pierwsze uruchomienie,exo-open --launch WebBrowser https://pl.maboxlinux.org/przewodnik-uzytkownika/pierwsze-uruchomienie,distributor-logo-mabox
2. Wprowadzenie do Mabox Linux,exo-open --launch WebBrowser https://pl.maboxlinux.org/przewodnik-uzytkownika/wprowadzenie-do-mabox-linux/,distributor-logo-mabox
3. Zarządzanie oprogramowaniem,exo-open --launch WebBrowser https://pl.maboxlinux.org/przewodnik-uzytkownika/zarzadzanie-oprogramowaniem/,distributor-logo-mabox
4. Domyślne / preferowane aplikacje,exo-open --launch WebBrowser https://pl.maboxlinux.org/przewodnik-uzytkownika/domyslne-preferowane-aplikacje/,distributor-logo-mabox
5. Menedżer plików - PCManFM ,exo-open --launch WebBrowser https://pl.maboxlinux.org/przewodnik-uzytkownika/menadzer-plikow-pcmanfm/,distributor-logo-mabox
6. Emulator terminala Terminator,exo-open --launch WebBrowser https://pl.maboxlinux.org/przewodnik-uzytkownika/emulator-terminala-terminator/,distributor-logo-mabox
7. Centrum Sterowania Mabox,exo-open --launch WebBrowser https://pl.maboxlinux.org/przewodnik-uzytkownika/centrum-sterowania-mabox/,distributor-logo-mabox
8. Menadżer Motywów,exo-open --launch WebBrowser https://pl.maboxlinux.org/przewodnik-uzytkownika/manadzer-motywow/,distributor-logo-mabox
^sep(Więcej...)
"""1. Aktualizacje, kernele i stabilność""",exo-open --launch WebBrowser https://pl.maboxlinux.org/przewodnik-uzytkownika/o-rolling-release-jadrach-i-stabilnosci/,distributor-logo-mabox
2. Autostart,exo-open --launch WebBrowser https://pl.maboxlinux.org/przewodnik-uzytkownika/autostart/,distributor-logo-mabox
3. yay - pacman helper z obsługą AUR,exo-open --launch WebBrowser https://pl.maboxlinux.org/przewodnik-uzytkownika/yay-pacman-helper-z-obsluga-aur/,distributor-logo-mabox
Can't render this file because it has a wrong number of fields in line 2.